Home

Adressebøker kristiania

Kristiania - Spesialpriser i Sentru

Folketelling Kristiania og Aker 1923. Adressebøker. Adressebøkene baserer seg på opplysninger fra folketellingen i foregående år. Dvs. at dersom personer er funnet på en gitt adresse i for eksempel 1933, bør man derfor søke flere opplysninger i den kommunale folketellingen for 1932. Adressebøker. Menighetsgrense Arkiv Kristiania/Oslo adressebok Serie og underserie(r) Stykke/mappe Kildetype Adressebøker Protokollnr./tidsrom nr. 1918 /1918 Område-Merknader 40. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet. Emneknagger Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjone

Skanna materiale: RA, Kristiania adressebok (publikasjon

En adressebok var en personfortegnelse for et område eller en bransje. Vi har digitalisert norske adressebøker fra helt fra 1883 til 1988 Sist jeg var på Oslo byarkiv fikk jeg vite at de hadde skannet flere adressebøker som lå klar til indeksering. Kristiania Adressebok 1918 Arkiv: Kristiania/Oslo adressebok Bla i skannet utgave. om jeg velger Bla i skannet utgave kommer jeg rett til innholdssiden Christiania var først ute med en adressebok allerede i 1838, med nye utgaver annenhvert år fra 1857 og hvert år fra 1879. Fra slutten av 1930-tallet kom det ut adressebøker i de fleste norske fylker. De største adressebokforlagene var S. M. Bryde og H. Moe, som dekket store deler av landet, men det fantes også mange mindre lokale forlag Mer om adressebøker. Byarkivet har nærmere åtte hundre hyllemeter med kommunale folketellinger fra Kristiania og Aker, hovedsaklig fra perioden 1899 til 1954. Men også enkelte eldre tellinger finnes, fra Aker fra 1832 til 1843 og fra Kristiania fra 1883

Adressebøker med omtrent samme oppsettet ble utgitt også i 1857, 1861, 1863, 1866, 1871, 1873, 1874 og 1877. Fra og med 1879 til begynnelsen av 1990-tallet ble Kristiania adressebok utgitt hvert år. Boka har flere avsnitt, men de to viktigste er det alfabetiske navneregistret og gateregistret Digitalarkivet er Arkivverkets publiseringskanal for arkivmateriale. Digitalarkivet er gratis å bruke og tilgjengelig for alle

Slektsforskning - Byarkivet - Oslo kommun

Høyskolen Kristiania oppfordrer til bruk av munnbind på campus i situasjoner der det oppleves som vanskelig å holde én meter avstand, som for eksempel på vei inn eller ut av forelesninger. Dette gjelder også i biblioteket. Se me Det er utrolig moro å se at dette arbeidet blir prioritert. Det gjør besøk på Oslo Byarkiv mye enklere, da man må bruke adressebøkene for å kunne finne folk i de kommunale folketellingene. Om man da ikke er så heldig å vite hvor slekten bodde. Nå kan jeg sitte hjemme og forberede arbeidet med folketellingene i arkivet, og slippe kø ved rullfilm-maskinen Åpningstider lesesalen, finn historiske bilder, slektsgransk Finnes det adressebøker for Kristiania i tidsrommet 1895-99? Jeg leter etter en familie som bodde i Kristiania på det tidspunktet. Kristian Ottersen, f. 1853 i Tune.mvh Kirsti Otterse

Adressebøker for Kristiania/Oslo og Aker - Arkivverket. På initiativ fra Oslo byarkiv vil Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo, Oslo byarkiv og Deichmanske bibliotek gå sammen om å få adressebøkene for Kristiania/Oslo og Aker skanna og lagt ut i Digitalarkivet Om Kristiania Åpen. Norsk; Engelsk; Høyskolen Kristiania Emnebeskrivelser Emnebeskrivelser. Kontakt oss +47 22 59 60 00; studier@kristiania.no; Kirkegata 24-26, 0153 Oslo; Alle adresser; Nyttige lenker. Opptaksinformasjon; Min side for søkere; Kvalitetsportalen; Personvernerklæring. I flere av landets kommuner har det blitt gjennomført kommunale folketellinger, i tillegg til de nasjonale. De mest kjente er kanskje de kommunale folketellingene fra Oslo. Hele byens befolkning skulle telles, her er konge og de uten fast bopel. Tellingene gir en unik mulighet til å følge personer i byen hele perioden fra 1899 til 1954. I denne artikkelen kan du lese mer om disse

Adressebok for Oslo er en fortegnelse over innbyggere og firma ordnet både alfabetisk på etternavn, firmaer etter bransjer, og utfra gateadresser.. Til å begynne med hadde bygårdene kun matrikkelnummer og adresseringen skjedde etter navn på gårdeieren eller etter bedriften som eide gården, f.eks. i Marcus Thranes udaterte brev fra ca. 1850: «Dette Brev er til Paul Hansen, som boer i. Oslo byarkiv ble opprettet i 1992, som en videreføring av kommunearkivet fra 1914. Byarkivets lokaler i Maridalsveien 3 ble åpnet i september 1999.. Byarkivet er Oslo kommunes arkivmyndighet og arkivdepot. Oslo byarkiv bevarer arkivmateriale fra virksomheter i Oslo kommune, fra tidligere Aker kommune og fra ulike private organisasjoner, institusjoner og bedrifter Kristiania er tidligere navn på Oslo. Kristiania var en fornorsket skriveform for Christiania, som var navnet på Oslo fra 1624. Kristiania ble brukt av statsmyndighetene i perioden 1877-1924, og av de kommunale etater 1897-1924. Byens navn ble endret til Oslo igjen med virkning fra 1. januar 1925. Adressebøkene for Bergen er oppbevart ved flere institusjoner i byen, men ingen har noen komplett samling. Bergen Byarkiv har adressebøker for følgende år: 1900, 1901, 1902, 1924-25, 1927-28, 1932-33, 1936-37, 1939-40, 1950, 1963-64, 1970-71, 1975, 1976-77, 1979-80, 1981 og 1983. Prosedyrer for bestilling/fremfinnin Jeg vet at adressebøkene for Oslo/Kristiania tegner situasjonen i byen senhøstes året før trykkeår. Mange av disse adressebøkene er også ocr-skannet hos Nasjonalbiblioteket (se nedenfor). I tillegg, om vi ikke indikerer noe geografisk område, finner vi i Finn Kilde en adressebok for Vardal og en for Gjøvik (i Oppland) i tillegg til Kristiania/Oslo/Aker. .

Kristiania var navnet på byen Oslo før 1. januar 1925. Byen skiftet da navn fra Christiania som var navnet på byen Oslo fra 1624 til 1924. Allerede ut på 1870-talet begynte en å stave navnet «Kristiania» på norskere vis, med k og uten h Kilder til slekt i Kristiania/Oslo • Adressebøker 1838-1991 • Folketellinger 1899-1954 • Inn- og utflytningsprotokoller 1901-1915 • Helserådets fødselsmeldinger 1898-1988 (60 års klausul) • Helserådets dødsfallsprotokoller 1867-1938 • Fattigvesenet. Hjemstavnsregister 1881-191 Adressebøkene er sortert alfabetisk på fylkets byer, deretter kommer fylkets herreder. Vi finner også bransjeoversikter for hver by, og det er avsnitt om Fylkets vesentligste embets- og bestillingsmenn. En rekke adressebøker inneholder yrkesopplysninger og skatteligningstall. Videre ga en rekke lokale telefonforeninger ut såkalte telefonregistre for sine nedslagsområder, som sammen med. Oslo - Kristiania og Aker: Adressebøker 1903 -1971 Oslo og Akershus - Døypte i Garnisonsmenigheten 1828-1841 Oslo Byarkivet - Folketellinger - Adressebøker - Manntal - Borgerbok Oslo og Kristiania - Skannede. adressebøker for sine områder, og ellers kan en undersøke dette hjem og 43 1/4 Miil fra Christiania. Tilses regnes 12 Mile til Christian-sund, 34 Mile til Trondhjem og 52 Mile til Bergen. Byen, skjønt et meget gammel Handelssted, blev dog først i 1742 Toldsted

Innhold for Kristiania Adressebok 1918 - Skanna arkiver

 1. •Adressebøker for Kristiania og Oslo fram til 1970 •Utenbys besøkende fødte ofte på Rikshospitalet •Kristiania Folketelling 1923 Østensjø Historielag 11. mars 2015 . Kirkelige handlinger •Dåp •Konfirmasjon og vaksinasjon •Lysninger fra omtrent 1900 •Vielse
 2. Hva. Siden 1884 har det med uregelmessige mellomrom blitt utgitt trykte adressebøker for Bergen. Tittelen har variert mellom Bergens Adressebok, Adress ekalender for Bergen og Griegs adressebok. Alle bøkene inneholder et personregister og firmaregister
 3. Undersøkelseskommisjonens rulle over sjømannskap i Stavanger 1803; Sjømannsruller 1860-1900 for Stavanger (Søk) Stavanger sjømannskontor: Hovedruller, Annotasjonsruller Mønstringsjournaler, Skipper- og styrmannsruller, Maskinist- og fyrbøterrulle og Registre til rulle
 4. 1881: 1901 Kristiania; 1881: 1938 Oslo; Digitalarkivet: Kart over prestegjeld, amt og kjøpstader i 1801-teljinga, og med kommuneinndelinga i 197
 5. Adressebøker og guidebøker . Adressebog for Christiania 1879 Forside. Adressebog for Christiania 1879 Side 1 - 41. Adressebog for Christiania 1879 Side 42 - 83. Adressebog for Christiania 1879 Side 84 - 109 . Linker til sider med bilder av et utvalg kart. Galleriet vil bli.

Norske adressebøker fra 1883 til 1988 Nasjonalbiblioteke

Emilie Knardal (kalt Milla), (født 15. november 1858, død 7. april 1939) kom fra gården Øvre Knardal i Frogn kommune hvor hun var eldst i en søskenflokk på åtte.. Hun var sydame av yrke og giftet seg aldri. Som de fleste av søsknene flyttet hun til Christiania og Milla havnet på Sofienberg hvor hun bodde en tid i Trondheimsveien 51 og flyttet videre til nr 53 hvor hun bodde resten av. Norge. Adressebøker for Kristiania/Oslo og Aker; Arkivverket (med skannede kirkebøker, folketellinger, søkbare databaser m.m.); BuyAndRead (søking, og tilgang mot betaling, i ca. 166 aviser tilbake til omkring 2004); Diplomatarium Norvegicum; Digitalarkivet - Arkivverket; DIStreff (database med informasjon om slekter andre forsker på); Dødsfall i Norge 1995-200 For å holde informasjonen om adressene i byen oppdatert, har Kristiania/Oslo lenge gitt ut trykte, oppdaterte adressebøker. Den eldste er Kristiania Adressebok 1879, og kom ut etter den store byutvidelsen i 1878. siden er de blitt gitt ut nesten årlig. Også Aker kommune har gitt ut egne adressebøker. Den eldste av disse er fra 1916 Otto Fodstad (født 18. mai 1849 i Østre Toten, død 19. februar 1919 i Kristiania) var landhandler og agent.Han dreiv på 1880-tallet landhandleriet Frydenlund i Østre Toten, men seinere var han manufakturagent i Kristiania. Fodstad var en av de mange fra bygdene nord og øst for hovedstaden som flytta til byen på slutten av 1800-tallet

Adressebøkene for Kristiania/Oslo - Slekt og Slik

Adressebok - lokalhistoriewiki

Folketellinger - Osl

 1. Om adressebøker - Osl
 2. Finn kilde - Digitalarkive
 3. Kristiania 1911 - Osl
 4. Høyskolen Kristiania
 5. Skanna materiale: PUBL, Kristiania/Oslo adressebok, 1880
 6. Skanna materiale: PUBL, Kristiania/Oslo adressebok, 1904
 7. Skanna materiale: PUBL, Kristiania/Oslo adressebok, 1897

Adressebøker for Kristiania/Oslo og Aker - Brukernes eget

Skanna materiale: PUBL, Kristiania/Oslo adressebok, 1899Skanna materiale: PUBL, Kristiania/Oslo adressebok, 1906Skanna materiale: PUBL, Kristiania/Oslo adressebok, 1911Skanna materiale: PUBL, Kristiania/Oslo adressebok, 1915
 • Dyshidrose traitement dakin.
 • Bosch tv series.
 • Forskjell på familie og slekt.
 • Blobfish.
 • Prince siddhartha gautama.
 • Den amerikanske revolusjon sammendrag.
 • Iphone autolås virker ikke.
 • Kjøpe bobil.
 • Juvelen bergen.
 • Gravstein norge.
 • Itil.
 • No limit texas holdem starting hands chart.
 • Loppemiddel hund apotek.
 • Lemon verbena.
 • Itpays mail oppsett.
 • Wiener kriminalmuseum.
 • Ledig stilling fotograf bergen.
 • Muss man in der disco tanzen.
 • Fôrvikke.
 • Myer briggs personality types test.
 • Flyte på magen.
 • Hotell dubai med barn.
 • Husqvarna motorcycles.
 • How to slav your car.
 • Beste ekkolodd til fritidsfiske.
 • Maison instagram.
 • Wohnungen hannover provisionsfrei.
 • Tekniske data sprinter.
 • Vladimir putin formue.
 • Tu dortmund wiwi schwerpunkte.
 • Hva er platetektonikk.
 • Kjære datter dikt.
 • Hvor i bladene blir vann og oppløste stoffer fraktet.
 • Banankake uten egg melk og gluten.
 • Fjerne sur lukt i klær.
 • Sky select 3 programm heute.
 • Hunden min ble angrepet.
 • N24 eilmeldung.
 • Olympus pen f test.
 • Asics nimbus.
 • Zumba geldern.