Home

Studierett uit

Studiekatalogen UiT

 1. Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar
 2. Skal du begynne å studere hos oss, og har noe du lurer på? Her finner du ofte stilte spørsmål, og svar
 3. betyr det at systemet ikke finner data om deg som student. Årsaken kan være at du ikke er registrert med studierett hos UiT eller tekniske problemer. Dersom du har studierett og feilmeldingen fortsatt vises, forsøk å åpne nytt nettleservindu og Logg inn på nytt
 4. Ny student ved UiT? 23.07.15 Karine Nigar Aarskog (Updated: 22.11.17 09:41) This article is over to years old, and may contain content that is outdated. Skal du begynne å studere hos oss, og har noe du lurer på? Her finner du Husk at man må ha en studierett for å kunne melde seg opp til fag

Gå direkte til en av web-tjenestene for studenter og søkere ved UiT Norges arktiske universitet. Gå til studentweb » Gå til søknadsweb » Gå til søknadsweb for etter- og videreutdanning » Andre tjenester. NB Disse tjeneste er kun ment for å test ut systemene ved UiT og data som legges inn her vil bli forkaste Hjemmel: Fastsatt av styret ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 26. juni 2020 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3, § 3-9 og § 3-10. Endret ved forskrift 16 sep 2020 nr. 1776. Rettelser: 08.09.2020 (§ 3). Se midlertidig forskrift 10 mars 2020 nr. 256 (koronatiltak) Jeg har f.eks. fortsatt studierett på et program, der jeg ikke har noen studiepoeng de siste 2 årene. Du kan helt fint søke på andre studier, du har ikke mistet studieretten generelt, med mindre studieretten er mistet pga juks på eksamen. 0. Del dette innlegget. Lenke til innleg Forskrift om graden ph.d. ved UiT. Kapittel I. Allmenne føresegner (§§ 1 - 5) § 1. Verkeområde § 2. Målsetjing § 3. Ansvar for doktorgradsutdanninga § 4. Terminologi § 5. Innhaldet i doktorgradsutdanninga . Kapittel II. Opptak, studierett og permisjon (§§ 6 - 13) § 6. Opptakskrav § 7. Søknaden § 8. Opptakskomité § 9. Avgjerd.

Forlenget studierett Dekan kan etter søknad innvilge forlengelse av studieretten i inntil et år dersom studiet nærmer seg fullførelse, eller det foreligger særlige omstendigheter. Det kan ved innvilgelse av utvidet studierett settes krav om at studiet helt eller delvis fullføres etter den fagplanen/studieplanen som gjelder på det tidspunkt søknaden innvilges Ny student ved UiT? Ny student ved UiT? 23.07.15 Karine Nigar Aarskog (Updated: 22.11.17 09:41) This article is over to years old, and may contain content that is outdated. Skal du begynne å studere hos oss, og Husk at man må ha en studierett for å kunne melde seg opp til fag.. § 1-2. Definisjoner. Emne. Den minste enheten som gir studiepoeng, som en student vurderes i, og som fører til en sluttkarakter. Student. En som er tatt opp til emne eller studieprogram ved NTNU, med hjemmel i § 3-6 og § 3-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl).. Studierett Studierett: rettigheter knyttet til det å være tatt opp som student ved et studium og inneha studentstatus. Dette innebærer rett til deltakelse i all organisert undervisning, veiledning (individuell og i grupper), øvelser og oppgaveløsning, laboratoriekurs, praksisstudier, feltarbeid mv. i studier studenten er tatt opp til På Universitetet i Bergen kan du ta emner uten at du går på et studieprogram.Dette passer perfekt for deg som ikke ønsker å ta en grad, men kun ønsker faglig påfyll. Det er begrenset antall plasser

Ofte stilte spørsmål og svar UiT

Eventuelle eksamensmeldinger vil automatisk bli annullert ved innvilgelse av permisjon. Dette gjelder ikke for ny og utsatt eksamen og ekstraordinær eksamen. Dersom du ønsker å avlegge eksamen i ett eller flere emner må du søke om endret utdanningsplan og eventuelt forlenget studierett, og ikke om permisjon Videreutdanning og deltid. Videreutdanning og deltidsstudier er tilpasset deg som er i arbeidslivet. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå

Som student har du flere rettigheter, men du har også plikter du må forholde deg til. Her finner du oversikt over informasjon det er viktig at du er kjent med Viktig korona-info ved UiS. UiS er åpent for studenter, ansatte og gjester og følger de samme smittevernsrådene som ellers i samfunnet. Her får du oversikt over hva som gjelder på universitetet

Jf. likevel § 7.2 om permisjon, endret studieprogresjon og tilrettelegging og § 7.3 om tap av studierett og ny studierett. (6) En programstudent i et studieprogram som har egenbetaling fra studenter, må på fastsatt måte og innen fastsatt frist betale det beløpet som er fastsatt som egenbetalingen for studieprogrammet, jf. forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler Studierett tilknyttet et studieprogram gir rett til undervisning, vurderingsordninger og andre nødvendige ressurser universitetet tilbyr for det aktuelle studieprogrammet. (2) Studenter med studierett ved NMBU tildeles e-postadresse. Informasjon fra NMBU via e-post sendes til studenten(e) på denne adressen Vil du bli advokat eller dommer, ønsker du å jobbe i forvaltningen eller for en humanitær organisasjon? Vi kan tilby en utdanning som gir deg mange muligheter på arbeidsmarkedet. Studierett etter fullført grad ved NTNU. Studenter som har fullført og bestått en bachelorgrad, mastergrad eller ph.d. ved NTNU kan få en emnestudierett som gir adgang til å ta åpne emner. Søk om emnestudierett via Søknadsweb innen 1. september for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret

Du får studierett ved NTNU når du har akseptert tilbud om opptak til et studieprogram eller enkeltemne. Studieretten gir deg rett til å delta i all undervisning, veiledning, tilgang til læringsplattform og vurdering i samsvar med studieplan og emnebeskrivelser som inngår i studiet Felles Studentsystem (FS) er et nasjonalt system for studieadministrative data. Avdeling for studieadministrasjon (studieavdelingen/SADM) er systemeier for FS ved UiO I noen tilfeller kan det være behov for å søke om forlenget studierett. I henhold til Forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-1 (lovdata) kan dekan etter søknad innvilge forlengelse av studieretten i inntil et år dersom studiet nærmer seg fullførelse, eller det foreligger særlige omstendigheter

Min side for studenter - Spørsmål og svar UiT

Studierett til jusstudiet oppnår du kun ved å søke og få opptak gjennom Samordna opptak. Du kan ta eksamen som privatist kun i emnet JUS1211. For å kunne melde deg opp til eksamen som privatist må du være registrert med generell studiekomptanse ved UiO, eller du må ha fått godkjent realkomptanse Det gis ikke betinget tilbud til søkere som ikke kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk, eller til internasjonale søkere som må ha studierett for å få innvilget oppholdstillatelse. Betinget opptak (forhold knyttet til koronavirus 2020) Les om betinget opptak her Vi tilbyr mange ulike utdanninger innenfor forskjellige felter. Se i vårt studietilbud om vi har en utdanning som passer for deg Hvorfor får jeg ikke logget inn på studentweb? Har du fått opptak nå i sommer, vil du ikke kunne logge deg inn på studentweb før 2. august, da vi ikke tildeler studieretter før da. Dette gjelder også dersom du har studert ved UiT tidligere, men fått opptak til et nytt studium

Ny student ved UiT? UiT

 1. Ny student ved UiT? 23.07.15 Karine Nigar Aarskog (Updated: 22.11.17 09:41) This article is over to years old, and may contain content that is outdated. Skal du begynne å studere hos oss, og har noe du lurer på? Her finner du Husk at man må ha en studierett for å kunne melde seg opp til fag
 2. I Søknadsweb velges kategori Videreutdanninger. Deretter kategori Lærerutdanning, pedagogikk og vernepleie. I søknadsalternativene finner du kategori 5007 Studierett - Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk, Harstad. I merknadsfeltet under skriver du emnekoden til det/de emner du ønsker å søke opptak til
 3. Eksamen ved UiT. Du kan ta eksamen ved UiT Norges arktiske universitet. -ID eller PIN og trykker: Enkeltemner > Enkeltemner, bachelornivå > 9199 enkeltemner (ikke realfag). Dette gir deg en studierett med tilgang til alle emner på lavere grad som ikke har forkunnskarav. Du melder deg ikke opp til det aktuelle emnet før ved semesterstart
 4. Videreutdanning i spesialpedagogikk består av 8 valgfrie emner, som hver er på 10 studiepoeng, og derav kan utgjøre inntil 80 studiepoeng totalt. Emnene er skreddersydd ulike felt innenfor spesialpedagogikk.Videreutdanningen har som mål å imøtekomme behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor
 5. Utfyllende bestemmelser ved forsinkelse i studiet og studierett . Vedtatt 25.02.11. Gjelder fra høsten 2011. Adm.red 11.10.2012 . 1. En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende
 6. UiT tilbyr også enkeltemner. For å søke på enkeltemner ved UiT, søker man først om studierett ved lokalt opptak, deretter kan man velge hvilke emner man ønsker å ta. Dokumentasjonsforvaltning, årsstudium (i samarbeid med Kunnskapsparken Helgeland) Søknadsfrist 15. april
 7. MH-vest, plan 8, rom U08.348. Tlf. 77 64 46 10. E-post: info.helsefak@uit.no Vi ønsker å bidra til et godt læringsmiljø for våre studenter. På vår hjemmeside og ved våre lokaler, finner du en oversikt over fakultetets studiekonsulenter i Tromsø, se infoplakaten

UiT - Norges arktiske universite

 1. Med studierett til enkeltemner i realfag har man større fleksibilitet ved valg av hvilke emner man ønsker å studere. Læringsutbytte. UiT Norges arktiske universitet. Tilbys ved:.
 2. Torill Varberg er studentombud ved UiT. Også ved Universitetet i Tromsø var de ganske tidlig ute med studentombud da Torill Varberg startet i jobben i 2015. Varberg er utdannet jurist ved UiT og forteller at hennes rolle som studentombud har blitt formet og utviklet underveis
 3. Videreutdanningen består av totalt 8 valgfrie emner. Alle emnene tilbys ved UiT, Harstad. De 8 emnene er: Minoritetspedagogikk i et spesialpedagogisk perspektiv (oppstart høst 2019) Autismespekterforstyrrelser (oppstart høsten 2020) Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis - del 1 (oppstart våren 2021

Studentweb - UiT Norges arktiske universite

 1. Du trenger en IT-brukerkonto ved UiT for å få tilgang til de aller fleste tjenestene som vi tilbyr. Under finner du informasjon og veiledninger for hvordan du går fram for å ta i bruk din IT-brukerkonto, endre passord, glemt passord mm
 2. Rett til permisjon Retten til permisjon er regulert i forskrift for studier og eksamener ved UiT § 49. Følgende gir rett til permisjon: En student som får barn under studiene, skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn, jf. lov om universiteter og høyskoler § 4-
 3. Med studierett til enkeltemner i realfag har man større fleksibilitet ved valg av hvilke emner man ønsker å studere. Matematikk- og statistikkemnene undervises med teoretiske forelesninger og øvelsesundervisning for oppgaveregning
 4. OsloMet - storbyuniversitetet - Studentinformasjon samlet på en plass. Min side for studenter. Logg inn med studentnummer og passord for å se din timeplan, emneoversikt, pensum og verktøy
 5. ID-porten. ID-porten is an identification portal at the Norwegian Agency for Public Management and eGovernment (Difi) which provides secure logon with an electronic ID (e-ID) from MinID, BankID, Buypass and Commfides
 6. Velkommen til Infotorget ved Helsefak . MH-vest, plan 8, rom U08.348. Tlf. 77 64 46 10. E-post: info.helsefak@uit.no Vi ønsker å bidra til et godt læringsmiljø for våre studenter

Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i

Søknadsweb 2.4.12.1-2020-10-21-06:33. Read about our usage of cookies You have been idle too long.   You will be logget out in Søkere med aktiv studierett ved UiS på en bachelor eller mastergrad skal ikke søke via enkeltemneopptaket. De skal søke via digital studentekspedisjon. Søkere kan kun søke på emner hvor det både undervises og avholdes eksamen i det aktuelle semesteret. Du kan søke om opptak til inntil fem emner

ikke lenger har studiet som fulltidsbeskjeftigelse. I følge Forskrift for graden ph.d. ved UiT Norges arktiske universitetgis studentene studierett i en periode som tilsvarer to års effektiv studietid ut over normal studieprogresjon, det vil si studieretti seks år. Administrasjonen gi Fakultet for humaniora, lærerutdanning og pedagogikk (HSL) ved UiT Norges arktiske universitet (UiT), 27. 05 2014. Revidert 04.11.14, 22.02.18 og 20.02.20 av instituttstyret ved ILP. Innledning Barnehagelærerutdanningen er en profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning som kvalifiserer for pedagogisk arbeid og ledelse i barnehage

Slik søker du opptak til ph.d.-emner og forskerlinjeemner i medisin og helsefag Søkere som har studierett ved UiO. Søkere som har opptak på et ph.d.-program eller forskerlinjen ved UiO søker opptak til emner i StudentWeb fra følgende datoer:. Vår: 1. desember Høst: 1. juni Informasjon om søknadsfrister finner du i emnebeskrivelsen til det enkelte emne Utdanningen har som mål å utdanne studentene innen utøvende kirkemusikk. Utdanningen fokuserer på musikkutøving i en kirkelig kontekst. Studentene må velge enten orgelspill (15 studiepoeng) eller orgelimprovisasjon (15 studiepoeng), basert på tidligere utdanning og ferdigheter på orgel Forlenget studierett Dekan kan etter søknad innvilge forlengelse av studieretten i inntil et år dersom studiet nærmer seg fullførelse, eller det foreligger særlige omstendigheter. Det kan ved innvilgelse av utvidet studierett settes krav om at studiet helt eller delvis fullføres etter den fagplanen/studieplanen som gjelder på det tidspunkt søknaden innvilges UiB lager serie om. Registrer deg i Studentweb. For å kunne logge deg inn må du ha brukernavn og passord ved Høgskolen i Østfold. Semesterregistrering er også en betingelse for at du skal bli meldt til undervisning og eksamen, få studentkort og få tilgang til emnene dine i Canvas Rektor fastsetter, i samråd med fakultetene, hvilke studieprogram det skal kunne søkes overgang til for studenter som er tildelt studierett ved et studieprogram eller årsstudium ved NTNU. Søker du.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge

Jeg har mistet studieretten - Karriere, arbeidsliv og

Det er kun studenter med studierett (er tatt opp som student ved fakultetet) som kan delta på seminarene. Dersom antall søkere overstiger det antall som får plass, blir plassene fordelt etter loddtrekning blant ellers likt kvalifiserte studenter UiT Norges arktiske universitet; Orgelspill og orgelimprovisasjon; Studenter som tas opp til studiet har studierett til VIDs kirkemusikkemner, og blir formelt sett student begge steder samtidig, Søkere som tas opp til VIDs kirkemusikkemner må fremlegge politiattest pga. menighetspraksis Du trenger bare å betale semesteravgiften ved et studiested, selv om du har studierett ved flere. Hovedregelen er du betaler til den samskipnaden du bruker tjenester fra. Vær oppmerksom på at dersom du ikke betaler til SiT, vil noen av de behovsprøvde tjenestene og tjenester med begrenset tilgang ikke være tilgjengelig UiT Last modified by: Windows User Created Date: 1/6/2014 9:26:00 AM Company: UiT Other titles: Søknad om forlengelse av doktorgradsperiode ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Troms Norges største realfaglige forskning- og utdanningsinstitusjon innen astrofysikk, biologi, farmasi, fysikk, geologi, informatikk, kjemi, matematikk, molekylær.

Forskrift om graden philosophiae doctor (ph

Studierett - Rettigheter og plikter - Studiehverdag

postmottak@uit.no / uit.no 2 Til § 12 i ph.d.-forskriften, Studierett Studenter som ikke har fullført utdanningen to år utover normert tid, kan søke om forlenge NSD. Harald Hårfagres gate 29. N-5007 Bergen, Norway. Tel +47 55 58 21 17. nsd@nsd.n

Studiekull i FS. Dersom studiekull skal overføres til Canvas krever at det gjøres en aktiv registrering i FS. Kullemne i Canvas opprettes dersom man legger J i feltet Eksport LMS og WS-tjenestenr = 2, samt rommal «Canvas» Etter og videreutdanning ved UIT institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Tromsø. 305 liker dette. Etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk •FS250.001 Inndragning av studierett •Parametere for å styre om hhv permisjon, utveksling, lavere planlagt progresjon skal tas hensyn til •Parameter for om studiepoeng meldt skal tas hensyn til i «Manglende studieprogresjon pr termin» •Oppdaterer slutt-dato for lisenser og atteste

Dersom dere ikke har fått studierett ved UiT for hele studieåret 2018/19, må dere søke om opptak for enkeltemner våren 2019 innen 1. desember. Samlinger høsten 2018 på Rustadhøgda gjennomføres: Uke 39: tirsdag og onsdag Uke 47: onsdag og torsdag Uke 50: tirsdag og onsdag; Tidspunkt for samlinger: Dag 1: kl. 10.00-16.0 Klager fikk studierett til et universitetsstudium i rettsvitenskap. Tidligere avlagte eksamener fra en ekstern utdanningsinstitusjon ble godkjent, men han fikk avslag på en søknad om å få begynne direkte på siste del av studieprogrammet. Avslaget var begrunnet med at det for tiden ikke var ledig kapasitet ved denne delen av studiet Muligheten til å ta privatisteksamen uten studierett er hjemlet i lov om universitet og høyskoler (Lovdata.no), § 3-10 og i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet (Lovdata.no), § 6-6, pkt.1: En person som fyller kravene til opptak, men som ikke er tatt opp ved studiet, kan søke fakultetet om adgang til å gå opp til eksamen i et fag, emne eller emnegruppe som privatist

Studierett: Har du sluttet på studiet, har fullført studiet eller fått inndratt studieretten, mister du tilgang til Canvas. Du kan sjekke din studentstatus i Studentweb. Glemt passord: Gå til passord.oslomet.no. Låst konto: Hvis du har skrevet feil passord seks ganger på rad, låses IT-kontoen din automatisk i 1 times tid UiT skal utdanne barnehagelærere som er rustet til å møte barn og familier med ulik kulturell og språklig bakgrunn, og mister sin studierett. Taushetserklæring Studentens praksis er omfattet av taushetsplikt, og studentene signerer sin taushetserklæring meg ny studierett mange ganger, og som ellers har hjulpet meg med tekniske spørsmål. Jeg vil også takke min arbeidsgiver, Folkeuniversitetet, som har bidratt økonomisk. Jeg håper at det som er beskrevet, kan være av interesse og kan kaste lys over en liten del av Folkeuniversitetets omfattende virksomhet Søknad til 2-årige masterstudier ved NTNU skjer via Søknadsweb Da Felles klagenemnd også opprettholdt vedtaket fra UiT gikk studenten rettens vei for å få vedtaket omgjort, men i Nord-Troms tingrett ble altså staten ved Kunnskapsdepartementet frifunnet, Det ble derfor anført fra studentens side at loven må anvendes slik den lød på det tidspunkt da tilbudet om studierett ble gitt

Matematikk - årsstudium | UiT

Høsten 2016 hadde UiT 11.518 registrerte studenter ved campus Tromsø. Høsten 2017 var tallet økt med 643 flere studenter til 12.161. Høsten 2018 har 13.251 studenter fått studierett ved. Søknad om opptak via lokal søknadsweb UiT fra og med 1. september. Søknadsfrist 1. desember 2016. Når man søker opptak til videreutdanning i spesialpedagogikk må man søke om å få studierett til videreutdanningsemner i spesialpedagogikk ved campus Harstad. I merknadsfeltet i søknadsweb skal man skrive de emner man søker opptak til

Det juridiske fakultet i Oslo - Den eldste og største utdannings- og forskningsinstitusjonen for rettsvitenskap i Norge Kontroller at det på framsida i Studentweb står at du er registrert for inneverande termin og at semesteravgifta er betalt. Dersom du ikkje har betalt semesteravgifta innan fristen 1. september / 1. februar, vil vurderingsmeldingar bli sletta og du reknast ikkje som student for det aktuelle semesteret Om semesterregistrering, semesteravgift, studierett, studentbevis og studenkort. Studentar i løp kan semesterregistrere seg for haustsemesteret frå 15. juli, og for vårsemesteret frå 15. desember Studenten klaget først inn saken for klagenemnden ved Universitetet i Tromsø (UiT), og senere for Felles klagenemnd etter at førstnevnte nemnd opprettholdt vedtaket. Det ble derfor anført fra studentens side at loven må anvendes slik den lød på det tidspunkt da tilbudet om studierett ble gitt

Forskrift om studier ved Norges teknisk

Hei alle sammen! jeg faktisk ikke hva jeg skal skrive, men jeg studerer på Universitetet i Tromsø. jeg glemte å betale semesteravgift og da får man ikke semester registrere seg. jeg betalte fredag kveld og fristen for å semester registrere seg er mandag 1.02!!! jeg eksamener som jeg må bli meldt. Etter og videreutdanning ved UIT institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Tromsø. 249 likes. Etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Dersom du har spørsmål om Tableau så kan du ta kontakt med meg på: oyvind.h.mikalsen@uit.no. Eller du kan ta direkte kontakt med Ceres som har oversikt over hvem som er kontaktperson på de ulike lærestedene ILP tilbyr årlig etter- og videre utdanninger for hundrevis av barnehagelærere, grunnskolelærere, VGO-lærere, pedagoger, rådgivere, ledere og andre som har behov for eller ønsker om faglig påfyll

Gå direkte til en av web-tjenestene for studenter og søkere ved UiT Norges arktiske universitet. Gå til studentweb Studentombodet HVL Menu Skip to content. Home; Velkommen tilbake til nytt semester! Velkommen tilbake! Fristen for både semesterregistrering og betaling av semesteravgift er 1. februar Studentweb («Mer» à «søknader» à velg riktig studierett à last opp fil, og send inn.) Har du ellers spørsmål om politiattest, ta direkte kontakt med Frank Otto Olsen, frank.o.olsen@uit.n UiT: Frykter klagebehandlingen Norsk studentorganisasjon støtter kravet om lovlig opphold for studierett i Norge. «UiO vil påpeke at denne typen kontroll bør utføres av utlendingsmyndighetene.», skriver landets største universitet i sitt høringssvar Som emnestudent får studierett til enkeltemner, og må følge ordinær undervisning, frister og arbeidskrav som emnene tilsier. Emnestudenter betaler ordinær semesteravgift.. Vi gjør oppmerksom på at noen emner kan fylles opp av ordinære studenter og derfor være utilgjengelige for emnestudenter

Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet

Ved Universitetet i Tromsø var det 1.046 personer som hadde studierett mellom 1. februar og 15. mai 2017. forteller avdelingsdirektør ved UiT Heidi Adolfen Karriere, arbeidsliv og utdanning; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik Studierett etter fullført grad ved NTNU. Studenter som har fullført og bestått en bachelorgrad, nettbaserte enkeltemner og førstesemesteremner ved UiT Norges arktiske universitet. Flere universitet tilbyr også enkeltemner innen, eller relatert til, bibliotek- og 10. Studierett-periode. Oppfølgingssak fra januar-møtet. UiS ønsker å etablere felles regler for studierett og få en felles forståelse av hva som er gyldig studierett. Institusjonene har sendt inn deres definisjoner av studierett. Disse er sendt pr mail til fs-planlegging@fsat.no. Notat fra Unit vedr. definisjon av studierett . 11

VID - Utvide antall tegn på feltet Kode i bilde Studieprogram (FS-17-004-54)HSN - Utvide til 3 desimaler i bilde Søknad - resultatgrunnlag (FS-17-004-55)UiO - Logg for endringer i Undervisningsenhet samlebilde og Undervisningsaktivitet samlebilde (FS-17-004-58)UiO - Rutine FS250.001 Inndragning av studierett, for lav progresjon (FS-17-004-59)HSN - Kopiere data fra rutine FS651.002 Beregning. UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: 77 54 40 00 Faks: 77 64 49 00 postmottak@uit.no www.uit.no 2 . I denne rapporten beskrives oppstart, gjennomføring og resultater av SAK-prosjektet «Legemiddelhåndtering og medikamentregning - Nettstøttet emne i sykepleierutdanningen» Se forøvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold. Praksis. Det er ikke praksis knyttet til studiet. Forsknings- og utviklingsarbeid. Studiet bygger på relevant forskning innen fagfeltet. Studenten arbeider med oppgaver i studiet som viser selvstendig faglig, kritisk refleksjon over egne vurderinger oppretting studierett i FS kan starte. - UIT benytter Søknadsweb for opptak til ph.d.-emner. - Muligheter for å lukke Søknadsweb, evt. en nominasjonsordning - Mange gammeldagse, papirbaserte løsninger i dag. - FS har muligheter for dokumentopplastning, utveksling mot arkiv, siling av søknader, nominasjon, etter hvert saksbehandlingsmodul.

 • Møbelstoff til båtputer.
 • Lvz archiv 2006.
 • Alleine wandern alpen.
 • Australia tourism.
 • Japan økonomi.
 • Botox mot migrene.
 • Mapa de españa y sus ciudades.
 • Commonwealth games live streaming.
 • Oslo fagottkor jul.
 • Hvordan gange med et desimaltall.
 • Schmerzen in der leiste frau.
 • Stauder til salgs.
 • Støvsugerposer philips fc9161.
 • Uakseptabel oppførsel.
 • Matter til inngangsparti.
 • Cheilitis angularis.
 • Ringnot rederier.
 • How to make heart eyes emoji.
 • Gebrauchtwagen portugal.
 • Canesten menn sopp.
 • Svea miss lee varm.
 • Hus til salgs holmenkollen.
 • Troodon breeding.
 • Jotun dempet.
 • Energimontør lønn.
 • Kjell och company malmö.
 • Hvem vant slaget i hafrsfjord.
 • Fred astaire movies.
 • Blickfang fashion streetwear cottbus.
 • Adobe stock kündigen.
 • Demonia baila letra descargar.
 • Oktoberfest 2019 münchen.
 • Beste biografier 2016.
 • Nc freie studiengänge hamburg.
 • Did the emancipation proclamation end the civil war.
 • Mercaden böblingen jobs.
 • Celine veske online.
 • Maling penn.
 • Verona otta.
 • Norlys strömstad.
 • Jobs im allgäu memmingen.