Home

Enhetsregisteret kontakt

Om Enhetsregisteret Brønnøysundregistren

Hvordan kan vi hjelpe deg? Brønnøysundregistren

Enhetsregisteret Digdi

Enhetsregisteret er et av Brønnøysundregistrene og ble opprettet i 1995. Dette registeret samordner opplysninger om næringslivet og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre. Har du spørsmål eller problemstillinger du lurer på, ta kontakt så kan vi hjelpe deg Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn RSS feed Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn RSS fee Registrering i enhetsregisteret er gratis og informasjonen i enhetsregisteret er fritt tilgjengelig for alle via brreg.no. Foretaksregisteret Registeret inneholder oversikt over alle utenlandske og norske selskaper, minus de ikke registreringspliktige enkeltmannforestakene som har valgt å ikke registrere seg Aa-registeret er tilknyttet Enhetsregisteret og all informasjon om arbeidsgivere i Aa-registeret hentes derfra. Når arbeidsgivere registrerer seg i Enhetsregisteret, blir de tildelt et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret er unikt og brukes til å identifisere foretaket Her kan du registrere nye virksomheter, eller endre registrerte opplysninger. De aller fleste organisasjonsformene kan bruke tjenesten. Dette gjelder blant annet enkeltpersonforetak, foreninger, aksjeselskap, ansvarlige selskap og samvirkeforetak. Det er kommet en ny og enklere tjeneste for søknad om registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Du finner tjenesten på Skatteetaten sine nettsider

Post og e-post - Arbeidstilsyne

 1. st én gang i året (SSBs undersøkelser, RTVs årskontroll, ter
 2. Innføring i Enhetsregisteret. Registerføreren skal prøve om innsendte opplysninger og dokumentasjon er i samsvar med reglene i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven. Ved kontroll av om enheten er en registreringsenhet etter § 4, samt om en innmeldt rolleinnehaver kan registreres i registeret, kan registerføreren også prøve om opplysningene er i samsvar med andre lover og.
 3. Statistisk sentralbyrå ønsker fornøyde brukere og motiverte oppgavegivere. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss
 4. Lov om Enhetsregisteret ble vedtatt av Stortinget 3. juni 1994. Med organisasjonsnummeret ble det mulig å utveksle og stille sammen opplysninger på tvers av ulike registre. Dette førte igjen til at både offentlig forvaltning og privat sektor ble mer effektive, og bortfall av eller nedgang i oppgaveplikter gjennom gjenbruk og flerbruk av allerede innsamlet informasjo

Felles Datakatalog er en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. Datakatalogen gjør det mulig for deg å søke i opplysningene hos offentlige virksomheter og bruke de til for eksempel analyseformål KONTAKT OSS OFFISIELL FORETAKSINFORMASJON. Juridisk navn: NATURSTENSKOMPANIET NORGE AS. Org nr: 883 491 092 Selskapsform: Aksjeselskap Historisk navn: JOGRA STEININDUSTRI AS Daglig leder: Rolf Vilhelm Lundmark NACE-bransje: 08.111 Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet Les mer i Enhetsregisteret. Sentralbord telefon: 69 14 80 8 Enhetsregisteret samordner opplysninger om næringslivet og offentlige etater i Norge som finnes i ulike offentlige registre, og som er gjengangere på spørreskjemaer. I stedet for at hver offentlige etat sender ut hvert sitt skjema til bedriftene, sørger Enhetsregisteret for at opplysningene samles på ett sted

Våre registre henter derfor opplysningene som dere allerede har registrert fra Enhetsregisteret. Hvordan endre informasjon i Brønnøysundregistrene? For at de som søker i registrene skal kunne kontakte dere er det viktig at telefonnummer, besøksadresse, e-postadresse og hjemmesider er korrekt Hei, konkret spørsmål om et navngitt firma/foretak kan gjøres i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Da får du vite dette om han som du spør om, og svaret er ja - han er registrert i mva-registeret Velkommen til API-dokumentasjonen for Åpne data - Enhetsregisteret. Her finner du en teknisk beskrivelse av alle REST-tjenestene i APIet, samt eksempler på både HTTP forespørsler og svar (Merk at enhetene som avgis i dokumentasjonen ikke er reelle)

Om Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

Her finner du datasett fra Brønnøysundregistrene som er tilgjengelig som åpne data. Tjenesten er gratis Kjøp betalingsanmerkninger, attester og utskrifter fra Brønnøysundregistrene for Firma Pmgaustad 99192749

Enhetsregisteret, landsdekkende register som skal fremme effektiv utnyttelse og samordning av opplysninger om juridiske personer (stat, fylkeskommuner, kommuner, selskaper, stiftelser, foreninger m.m.), enkeltpersonforetak og andre registreringsenheter i forskjellige offentlige registre. Opprettet ved lov om Enhetsregisteret av 3. juni 1994 Kontakt oss; Logg inn Menu. Logg inn Menu ← enhetsregisteret. enhetsregisteret By Freddy Kristensen | Published januar 17, 2014 | Full size is 616 × 497. pixels kundekort enhetsregisteret.

Opplysninger som oppdateres automatisk fra Enhetsregisteret. Opplysninger om salgsstedet når det er registrert ved bruk av underenhet, navn og adresse til virksomheten og næringskode, vil oppdateres automatisk i Tobakkssalgsregisteret ved endringer i Enhetsregisteret. Virksomheten må sikre at disse opplysningene er korrekte i Enhetsregisteret Offisiell foretaksinformasjon er gjengitt direkte fra Enhetsregisteret og Statistisk Sentralbyrå. Dersom du finner feil eller mangler i offisiell foretaksinformasjon, anmoder vi deg til å rette den opp via altinn.no eller å ta kontakt med Brønnøysundregistrene. Enhetsregisteret har info om alle organisasjoner i Norge. For å starte enkeltpersonforetak må du registreres der og få et organisasjonsnummer. Enhetsregisteret er en oversikt over alle bedrifter, lag, foreninger og selvstendig næringsdrivende i Norge. Alle nye enkeltpersonforetak som opprettes blir automatisk meldt inn i Enhetsregisteret

Tilgang til registeret er gitt til hovedenheten til kommunen i Enhetsregisteret. Rettigheter til Tobakks- og Bevillingsregisteret kan derfor kun tildeles fra denne hovedenheten i Altinn. Dersom det er behov for at organisasjonsledd under hovedenheten gis tilgang til å tildele rettigheter, vennligst gi tilbakemelding til Helsedirektoratet om dette ERP-systemet; Regnskapssystemet; Priser; Blogg; Kontakt oss; Logg inn Menu No. Se; En; Danis Kunderegisteret i Plan- og bygningsetaten er samordnet med Folkeregisteret og Enhetsregisteret. Det vil si at fakturadresse er den samme som er registrert på deg/din virksomhet i disse registrene. Hvis du ønsker fakturaer fra vår etat sendt til en annen adresse, trenger du ikke kontakte oss Kontakt oss ; Logg inn for vervsinnehavere ; fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund. I tillegg kan personen selv legge inn relevant informasjon om andre roller, verv eller interesser. For kommunale bedrifter må generalforsamling først vedta å tilslutte seg Styrevervregisteret.. Forskrift om registrering i Enhetsregisteret. § 3. Meldepliktige enheter i konsern og foretaksgrupper. Enhet som i henhold til lov eller bestemmelse gitt i medhold av lov, plikter å la eget årsregnskap mv. inngå i et konsernregnskap eller annen form for fellesregnskap som gir uttrykk for to eller flere enheters samlede virksomhet, plikter å inngi melding som angitt i § 4 og § 5 til.

Hvordan registrere lag eller forening i Enhetsregisteret Det er et krav fra Skatteetaten at alle lag og foreninger må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene for å kunne ha et kundeforhold i norske banker Enhetsregisteret er en del av Brønnøysundregistrene og lagrer opplysninger om juridiske personer i det private- og offentlige næringslivet i Norge - blant annet offentlige etater.. For å stifte et enkeltpersonforetak og få et organisasjonsnummer må du registrere deg i enhetsregisteret. Skal du drive handel med innkjøpte varer eller har mer enn 5 ansatte, er du i tillegg pliktig til å. Endringer i Enhetsregisteret gjør du ved å bruke eget Altinn-skjema (samordnet registermelding), som er lenket til i boksen øverst til høyre. NPE oppdaterer adresseinformasjon daglig mot adressene som er registrert i Enhetsregisteret. Etterregistrering. Kontakt oss.

Fakturering i Duett-appen - Fokus Økonomi

Enhetsregisteret har vært positive til å registrere skogsbilveier som samvirkeforetak. Dersom man ønsker å registrere skogsbilveien som et samvirkeforetak, må man følge bestemmelsene i samvirkeloven for selve stiftelsen av samvirkeforetak og for utarbeidelse av stiftelsesdokumenter og vedtekter ENHETSREGISTERET. Organisasjonsnummer 915 982 484. KONTAKT. post@utfisking.no. Intranett - Enfold Theme by Kriesi

Skatt næringsdrivende - Orkland kommune

samtidig fremlegger skriftlig dokumentasjon fra Enhetsregisteret som begrunner hvorfor organisasjonen ikke får registrere seg under noen annen kategori i Enhetsregisteret, og som bekrefter at den må registres under annen juridisk person. Slik dokumentasjon kan ikke være datert tidligere enn seks måneder før søknaden mottas av Norid Dere skal ikke lenger kontakte Altinn. Det eneste Bufdir ikke kan hjelpe dere med er å logge inn via ID-porten og å endre informasjon om virksomheten i Enhetsregisteret. Kontakt. E-post: tilskudd@bufdir.no. Telefonnummer til sentralbordet: 46 61 50 0 I Norge har vi det vi kaller Enhetsregisteret. Dette er et register som samordner andre registreringer av pliktige opplysninger, enten offentlig eller privat. For eksempel registreres virksomheter i Foretaksregisteret og konkurser i Konkursregisteret. Som hovedregel er all virksomhet pliktig til å registrere seg Forholdet til Enhetsregisteret. Før en enhet kan bli registrert i frivillighetsregisteret, må den registreres i Enhetsregisteret, med opplysninger som nevnt i enhetsregisterloven §§ 5 og 6. Det skal alltid registreres opplysninger om enhetens styre Feilmeldinger (MAGNET/EDAG) og tilbakemelding Liste over feilmeldinger, tilbakemelding og hvordan rette Oversikt over feilmeldinger (MAGNET/EDAG) Alvorlighetsgrad og hvordan rette feil Tilbakemelding Hva er en tilbakemelding Erstatningsmelding eller ny a-melding To måter å sende a-melding på når du skal rette Organisasjonsnummer Arbeidsgiver, pensjonsselskap eller andre du sender a.

Registrering i Enhetsregisteret / Foretaksregisteret. Personer som skal drive næringsvirksomhet i Norge (enkeltpersonforetak) har plikt til å registrere seg i Foretaksregisteret når de driver varesalg Du bør ta kontakt med Skatteetaten for å få avklart om du blir skattepliktig i Norge Bisnode leverer kvalitetsdata fra hundrevis av ulike kilder for å muliggjøre smarte beslutninge Enkel tilgang til norske bedrifters oppdaterte og offentlig tilgjengelige kontaktinformasjon registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregisteret Info om listen Skreddersy din kontaktliste ved å følge nummereringen 1-2-3 og lag et uttrekk som er relevant for din bedrifts behov

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig I lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret skal det gjerast desse endringane: § 1 andre ledd nytt tredje punktum skal lyde: Offentlige organer og registre som ikke er tilknyttede registre, plikter, der det er praktisk mulig, å benytte opplysninger fra Enhetsregisteret. § 4 første ledd bokstav b skal lyde Du kan lese mer om hvordan du velger postkasse og oppdaterer din kontaktinformasjon i kontakt- og reservasjonsregisteret her: Velg digital postkasse; Oppdater kontaktinformasjon; Privatpersoner og enheter som ikke er registrert i Enhetsregisteret kan reservere seg mot å motta elektroniske meldinger fra forvaltningen. Disse vil motta post på.

Video: Altinn - Kontaktinformasjo

Årsavslutning fra Wolters Kluwer - verktøy for

Alle registrerte i Enhetsregisteret får tildelt et organisasjonsnummer som skal stå på den registrertes hjemmesider på Internett, brev og forretningsdokumenter, jf. § 23 i enhetsregisterloven. Med forretningsdokumenter menes fakturaer, ordresedler, kreditnotaer, regninger og andre dokumenter som representerer den registrerte utad, men ikke konvolutter, reklamemateriell og visittkort Kjøp betalingsanmerkninger, årsregnskap, firmaattest, vedtekter og utskrifter fra Brønnøysundregistrene for Villanytt Norge AS 99767646

Verdens Ende Camping er en gammel og tradisjonsrik campingplass med historie 40- 50 år tilbake Dersom kommunen finner feil eller mangler i listene, ber vi om at det tas kontakt med SSB. For nærmere informasjon om næringsstandard (SN2007) som er brukt, se Næringsstandard og næringskoder Kontakt Kontakt meg. Navn* E.post* Telefon* Beskjed. Kontakt. Advokat Mette Thorne Lothe Uranienborgveien 1, 0351 Oslo. Mobil tlf: 920 46 325 Tlf: 23 20 32 32 Direkte 23 20 32 38 e-post: mtl@advokatlothe.no. Firmainformasjon fra Enhetsregisteret. Organisasjonsnummer: 991 866 019 Registrert i Enhetsregisteret: 08.11.2007 Driftskonto DnB NOR: 1503 01. Einingsregisteret i Noreg samordnar opplysningar om næringslivet og offentlege etatar som finst i ulike offentlege register, og som er går att på spørreskjema. I staden for at kvar offentlege etat sender ut kvart sit skjema til føretaka, sørgjer Einingsregisteret for at opplysningane er samla på éin stad Enhetsregisteret har informasjon om bedrifter i hele Norge, man må filtrere ut bedrifter innenfor sitt fylke; En ønsker å filtrere på næringskategorier, ikke alle er like aktuelle (for eksempel enkeltmannsforetak) For feilmeldinger og support kontakt oss,.

Altinn - Obligatoriske og frivillige registr

Kontakt- og reservasjonsregisteret er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon, og status for innbyggernes eventuelle reservasjon mot digital kommunikasjon med forvaltningen. Enhetsregisteret tar vare på nøkkelopplysninger om enhetene på vegne av mange andre offentlige registre Barne- og familiedepartementet har sendt ut et brev der det presiseres hvilke vilkår som stilles for å kunne få tilskudd til tros- og livssynssamfunn etter den nye trossamfunnsloven som skal tre i kraft 1. januar 2021. Brevet i sin helhet finner du i høyremargen. Krav om 50 medlemmer For å. midt, nord, vest, sørøst, oslo, frivillighetsregisteret, momskompensasjon, enhetsregisteret. Ung i Kor Norges barne- og ungdomskorforbund. Møllergata 39 0179 Oslo . 22 00 56 40 info@ungikor.no. Mer informasjon. Om Ung i Kor Kontakt oss. Kjøp betalingsanmerkninger, attester og utskrifter fra Brønnøysundregistrene for Karl Roger Melby 91331469 Kjøp betalingsanmerkninger, attester og utskrifter fra Brønnøysundregistrene for Svein Lanser 98437088

Kjøp betalingsanmerkninger, attester og utskrifter fra Brønnøysundregistrene for Erik Rysst Arkitekt Njl 97017509 Linjeforeningen Online er registrert i enhetsregisteret og i merverdiavgiftsregisteret. Slik går du frem for å endre informasjon som styre, vedtekter, postadresse, kontoradresse, hjemmeside osv. hos Brønnøysundregistrene. Dette gjøres som regel av leder etter hver generalforsamling, ved hjelp av et skjema kalt samordnet registermelding

Altinn - Registrere nye og endre eksisterende virksomheter

«Alliansen Norge ut av EØS» registrert som parti - Nationen

Kontakt oss; Logg inn Menu. Logg inn Menu ← enhetsregisteret. enhetsregisteret By Freddy Kristensen | Published januar 17, 2014 | Full size is 574 × 93. pixels enhetsregisteret kundeinnstillinger_ny bedrift. Kontakt. Helsedirektoratet: postmottak@helsedir.no. Merk e-posten med saksnummer 15/1524. For veiledning i spørsmål om innlogging, navigering eller delegering av roller: Kontakt Altinn brukerservice: 75 00 60 00 / support@altinn.no. Kommuner som får vertskommunetilskudd i 2020. Askø Det skal være samsvar mellom utførende enhet av tjenesten som rapporteres til registeret, næring/virksomhet for tjenesten og regnskapsføring i KOSTRA. Organisasjonsnummeret er hentet fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Rapportering av organisasjonsnummer gir informasjon om: organiseringen av tjenesten

Dersom du er registrert i Styrevervregisteret, finnes det allerede opplysninger om noen av dine verv og interesser. Det gjelder verv som folkevalgt eller stilling i kommune, fylkeskommune eller kommunalt selskap, samt opplysninger fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Andre verv og interesser som du vurderer som relevante må du selv. Der det er aktuelt, må virksomheten sørge for at den oppfyller registreringsplikter i enhetsregisteret, foretaksregisteret, merverdiavgiftsregisteret og Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret. Virksomheten må oppfylle eventuell rapporteringsplikt til Skatteetatens Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (skatteforvaltningsloven § 7-6) dersom det er aktuelt Dette gjelder også enkeltpersonforetak. Alle som jobber i Norge må være ansatt i en virksomhet som er registrert i enhetsregisteret. Registrering gjøres ved å fylle ut: Samordnet registermelding - BR-1010 (brreg.no) For nærmere opplysninger kontakt Brønnøysundregistrene: www.brreg.n Kontakt: Tlf: 776 55 000 info@tromsobadet.no. Tromsøbadet KF Dramsveien 190, 9010 Troms.

Morgensending fra Nea Radio – Guovdageainnu Lagasradio – GLRFå høyere IQ | Prosent

Registersøk Brønnøysundregistren

Enhetsregisteret Hos Gul Index finner du telefonnummer, adresse, kontaktperson, kart og mer for ditt søk etter Enhetsregisteret. Du søkte etter «Enhetsregisteret» Varslingsadressene kan også brukes i forbindelse med annen saksbehandling som skjer i forvaltningen der det er behov for å komme i kontakt med virksomheter. Alle virksomheter i Enhetsregisteret har plikt til å registrere minst én varslingsadresse. Adressene er imidlertid bare tilgjengelig å bruke for offentlig forvaltning Enhetsregisteret Brønnøysund - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Ditt søk på enhetsregisteret brønnøysund ga 2 virksomheter og du har nådd slutten av listen

Altinn - Tilgang via rolle i Enhetsregisteret

Når kjøretøyet er godkjent må det registreres på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner eller hos en forhandler som har tilgang til Autosys kjøretøy bransjeløsning. Også tilhengere er, med visse unntak, registreringspliktige. Dokumenter som må legges frem ved registering er Flere nøkkelopplysninger tilgjengelige fra Enhetsregisteret. Hvem sitter i styret i velforeningen i nabolaget ditt? I nøkkelopplysningene fra Enhetsregisteret kan du nå finne hvem som sitter i styret, og navn på regnskapsfører og revisor. Mange nye opplysninger finner du nå i nøkkelopplysningene fra Enhetsregisteret. Les mer her Enhetsregisteret et samordningsregister for seks tilknyttede registre: 1.Foretaksregisteret 2.Merverdiavgiftsmanntallet 3.arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 4.Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister 5.fylkesmennenes register over stiftelser 6.Skattemanntallet for etterskuddspliktig

Enhetsregisteret VS Foretaksregisteret - Hva er

Troms kompetanse er et nyoppstartet firma som ble registrert i enhetsregisteret mai 2012.. Troms kompetanse driver med etterutdanning av yrkessjåfører.. Vi driver kurs for bedrifter og sjåfører. Er du yrkessjåfør og har behov for etterutdanningskurs for deg eller dine ansatte, ta kontakt for kurs i Tromsø eller i Nordreisa kontakt oss for mere info og påmelding Adresseendringer må meldes til Enhetsregisteret. Dette gjør du ved å bruke eget Altinn-skjema, som er lenket til i boksen til høyre. NPE oppdaterer adresseinformasjon daglig mot adressene som er registrert i Enhetsregisteret. Endring av telefonnummer og e-postadresse meldes til NPE med Altinn-skjemaet for innmelding og oppdatering Vedtak Søk i vedtak på saksnummer eller fritekst. Vedtak finns for saker frå 2008 til i dag; Postliste Omfatter alle dokumenter som vedrører både Forbrukerklageutvalget, Markedsrådet og administrative saker i Sekretariatet; Om Markedsrådet Marknadsrådet (MR) er eit forvaltningsorgan som avgjer sakar om antatte overtredelser av marknadsføringslova m.

| StyretHvordan få bedre søvn | ProsentSteinsoppsuppe | ProsentSlutte med å spise sukker | Prosent

Ta kontakt med oss umiddelbart, enten på e-post (info@norid.no) eller på telefon (+47 73 55 73 55). Be om at slettingen stoppes. Vi sender en bekreftelse per e-post så snart slettingen er stoppet Tilskudd kan gis til tros- og livssynssamfunn og paraply- og dialogorganisasjoner for tros- og livssynssamfunn, som har organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret. Mer informasjon om ordningen (lovdata.no) Tag Archives: enhetsregisteret Startguiden [5]: Registrere foretaket Atle Hansson | 24.02.2008. Trinn-for-trinn-veiviser for registrering av firmaet ditt. Vi går også gjennom hvordan du registrerer deg for moms og forskuddsskatt Opplysninger som er registrert i Enhetsregisteret er offentlig tilgjengelige, med unntak av fødselsnummer og D-nummer, jf. enhetsregisterloven § 22 andre ledd. Elektronisk adresse kan brukes til potensielt uønsket kontakt, herunder masseutsendelser av spam og reklame på en langt enklere måte enn fysisk adresse

 • Hvilke legeringer inneholder kobber.
 • Fagerborg studenthus.
 • Ein denkmal für die ewigkeit wikipedia.
 • Her på berget arbeidsbok pdf.
 • Lønne elektromotor.
 • Wales urlaub mit kindern.
 • Stephen dorff leatherface.
 • Curcuma plante.
 • Musegift biltema.
 • Ekebergrestauranten anmeldelse.
 • Hvordan bli naturlig pen.
 • Garmin basecamp mac.
 • Bhw kündigung altverträge.
 • Søreide skole.
 • Fjerne inngrodd tånegl.
 • Hva er mot.
 • All inclusive turkiet 2018.
 • Zdf herzkino ganze filme.
 • Situasjonskart fet kommune.
 • Velferdsforeningen vestre viken.
 • Rovdyr instinkt.
 • Ring på tommelfinger.
 • Kaliber rådyrjakt.
 • Einslive.
 • Innledningsforedrag eksempel.
 • Trettmann tickets bremen.
 • Etisk fordring betydning.
 • Botox mot migrene.
 • Simon sebag montefiore jerusalem the biography.
 • Hitlers taler på norsk.
 • Werder bremen kader 2016.
 • Blackstone sko oslo.
 • Coop peanøttsuppe.
 • Learn german fast.
 • Gospel forum stuttgart gottesdienst.
 • Hoek berekenen rechthoekige driehoek.
 • Dauer münchner oktoberfest.
 • Kongsvinger festningsmuseum.
 • Rovdyr instinkt.
 • White fifa 18 kits.
 • Rcn muy buenos dias dayana jaimes.