Home

Norsk som andrespråk ntnu

Studiets oppbygning - Norsk som andrespråk - Bachelor - NTNU

Hva er gjeldende norske læreplaner, hvilke forutsetninger hviler de på og hvordan settes de ut i livet? Disse problemstillingene står sentralt i dette studieemnet som har en teoretisk tilnærming til andrespråklæring Utgangspunkt: Norsk som andrespråk og sosiolingvistikk er to etablerte forskningsdisipliner her i landet, men de er bare i liten grad forsøkt sett i sammenheng. Innhold: Hvilken betydning kan f.eks. sosiolingvistiske teorier om språkholdninger, om dialekt versus standardtalemål, om språk og identitet ha innenfor andrespråksforskningen Bachelor i nordisk og litteraturvitenskap - studieretning norsk som andrespråk. En kandidat med bachelor i norsk som andrespråk forventes å ha følgende læringsutbytte, i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap. Kandidatene. har kunnskap om retningslinjer for undervisning av barn og voksne i norsk som andrespråk. Norsk som andrespråk: Undervisningsopplegg i uttale. Marit Helene Kløve: Hørte jeg riktig? Olaf Husby: Flyt og rytme . Bruksanvisning for lydressursene: Se Lærerveiledningen. Lydmaterialet til Hørte jeg riktig? Lydmaterialet til Flyt og rytme. Lærerveiledning

Emne - Norsk som andrespråk i et tverrspråklig - NTNU

 1. La det v¾re helt klart: Norsk uttale er sv¾rt vanskelig for de fleste utlendinger . Det er m ange sider ved det norske spr klydsystemet som er merket eller mark-ert, dvs. uvanlig, sammenliknet med andre spr k i verden, og det som er uvanlig, viser seg ofte v¾re vanskeligere l¾re. I norsk har vi merkede enheter b de
 2. PhD i språkvitenskap. Toggle navigation. norsk; Englis
 3. Studiemiljø - Norsk som andrespråk Lurer du på hvordan det er å være student på nordisk språk og litteratur på NTNU? Les intervju med noen av våre studenter her! Følg oss på sosiale medier. Følg oss på sosiale medier! Les om studiehverdagen og studieturer på Studentbloggen ISL
 4. NTNU Trondheim - NORSK SOM ANDRESPRÅK. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 5. Olaf Husby er førsteamanuensis i språkvitenskap ved NTNU med norsk som andrespråk og uttale som spesialfelt. Han er interessert i tverrspråklige beskrivelser og har utgitt innføringsbøker i ulike innvandrerspråk. Han har også undervist ved audiopedagogutdanningen. Medforfatter av Snakk om språk! (2008)
 6. Kristin Bjørnsson (f. 1982) er universitetslektor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Hun underviser i norsk for utlendinger på alle nivåer og har tidligere undervist i norsk og norsk som andrespråk i Trondheim kommune og ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Norsk som andrespråk - eksperter - NTNU

 1. Hvordan realiserer andrespråksbrukere norsk kvantitetsdistinksjon? Varighetsmålinger i norsk som andrespråk. Harnæs, Liv Andlem; van Dommelen, Wim A
 2. Her finner du læremidler i norsk som andrespråk fra nivå A1 til C1. For deg som skal lære norsk
 3. arer; Kontakt oss; Akademisk. Akademisk; Gå til Akademisk; Estetiske fag; Helse- og sosialfag; Sykepleiefag; Historie.
 4. Persepsjon og produksjon av retroflekse segmenter ble undersøkt hos tre grupper innlærere av norsk som andrespråk (NS2). Deltakerne hadde mandarin-kinesisk, polsk, eller tysk som morsmål (S1). De tyske deltakerne har ikke en kontrast mellom alveolar og retrofleks i S1, mens de kinesiske og polske deltakerne har kontrasten /s-ʂ/
 5. Kjøp Norsk som andrespråk fra Cappelen Damm Undervisning Hvordan lærer og utvikler man norsk som andrespråk i Norge? Hvordan kan undervisning støtte språklæringa? Denne boka dekker et bredt spekter av temaer i faget norsk som andrespråk. Forfatterne presenterer ny kunnskap om læring og utvikling av norsk som andrespråk, og plasserer den norske forskninga i et internasjonalt landskap
 6. Norsk som andrespråk 2 er ei vidareføring av studietilbod til lærarar i grunnskole og vaksenopplæring som underviser elevar med innvandrar- eller flyktningbakgrunn. Studiet er samlingsbasert, med to samlingar à to dagar hausten 2019 og to samlingar våren 2020
 7. Publikasjoner fra CRIStin - NTNU; View Item; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Hvordan realiserer andrespråksbrukere norsk kvantitetsdistinksjon? Varighetsmålinger i norsk som andrespråk. NOA - Norsk som andrespråk. 2013, (1), 53-69

Emne - Språklæring: Norsk som andrespråk - AVS2234 - NTNU

Jeg heter Britt og jeg jobber med grunnskole for voksne med norsk som andrespråk, og lite eller ingen skolegang. Her deler jeg mine tips og erfaringer med norsk som andrespråk - Mine språknøkler! Kontakt/feedback: spraknokler@gmail.com. Sosiale medier: @spraknokle Rapporten Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov fra 2015 viser at en stor andel lærere som underviser voksne, ikke har relevant utdanning i norsk som andrespråk og/eller voksenpedagogikk. Regjeringens integreringsstrategi (2018:28) framhever viktigheten av økt satsing på kompetanseheving for lærere i norskopplæringen Hovedkilder (i alfabetisk rekkefølge) Digitale læremidler for videregående opplæring: ndla.no Direktoratet for e-helse: helsenorge.no Folkehelseinstituttet: fhi. Årsstudium i norsk som andrespråk kan utgjere eitt år av bachelorgrad i norsk som andrespråk. Med bachelorgrad er du kvalifisert for masterprogrammet i nordisk . Med ei masteroppgåve innan feltet norsk som andrespråk, kan det særleg opne seg moglegheiter for å få arbeid innan forsking og språktesting Han e med, men han bare ødelægg - En sosiolingvistisk studie av barnehagebarn med norsk som andrespråk

Emne - Norsk som andrespråk: Et sosiolingvistisk - NTNU

Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk. Institutt for språk og litteratur, NTNU; Trondheim. 2016-10-20 - 2016-10-21. Busterud, Guro Norsk som andrespråk - uttale Hva er spesielt med norsk - og hvordan formidler vi det? Olaf Husby er førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur, NTNU

valg som skal fremme språkutvikling for elever med norsk som andrespråk. Videre gir oppgaven kandidaten anledning til å demonstrere evnene sine til å reflektere over fagdidaktiske valg tilpassa elever med norsk som andrespråk. Oppgave 1: Merk at kandidaten blir bedt om å forklare, ikke definere. Det e Norsk som andrespråk (studieretning) En master i Nordiske studier, studieretning norsk som andrespråk gir et teoretisk, faghistorisk og metodisk grunnlag for forskning og undervisning innenfor feltet

Uttale - fokusområder - YouTube

Norsk som andrespråk - bachelor. Å lære språk er viktig for integrering. Hvis du har interesse for språk og språkopplæring og et ønske om å arbeide med problemstillinger knyttet til språklige minoriteter kan norsk som andrespråk være faget for deg Logg inn. Cart. 0 Handlekur Norsk som andrespråk - 106 produkter funnet. Lag PDF-katalog. Digital kompetanse Grunnleggende digitale ferdigheter. Kjøp. Opp og fram! Grunnbok, d-bok For deg som lærer norsk på mellomniv å. Cecilie Lønn. Kjøp. Grip Naturfag elevressurs. Norsk; Norsk som andrespråk; Reiseliv; Rettslære; Samfunnsfag; Service og samferdsel; Språkfag; Teknikk og industriell produksjon; Økonomifag; Andre yrkesfag; Fagskole Høyere utdanning og profesjon Norsk som andrespråk Alfabetisering; Norsk for begynnere A1-A2; Norsk for viderekomne B1-C1; Arbeidsnors

Læringsmål - Norsk som andrespråk - Bachelor - NTNU

Kunnskap om tospråklighet og norsk som andrespråk vil gjøre deg bedre i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere egen undervisning i et tospråklig perspektiv. Studiet legger også vekt på hvordan ulike undervisnings- og opplæringsformer både skal virke inkluderende og stimulerende for minoritetselever Norsk som andrespråk - Prismestudiet. Prismestudiet består rettar seg mot deg som underviser i norsk språk for barn eller vaksne med eit anna morsmål, eller som vil kvalifisere deg for slik undervisning i skulen eller i vaksenopplæringa. Nytt opptak for våren 2021, søknadsfrist 1. desember 2020

Norsk som andrespråk: Undervisningsopplegg i uttale - NTNU

 1. Språkforskere ved NTNU prøver å finne svaret. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) Nå skal forskerne finne ut hvordan og hvorfor norsk som andrespråk avviker fra norsk snakket av «innfødte» nordmenn. - Vi undersøker hvilke faktorer som bidrar til at man hører aksent
 2. Norsk som andrespråk. Tema: Norsk som andrespråk. Artikler. Publisert: 05.02.2018 Hentet fra NTNU Blogg Å sette ord på følelser. Å sette ord på følelser er viktig for alle Utlendingar som skal lære seg norsk, får ikkje opplæring i dialekter
 3. Norsk som andrespråk. Bøker for barn, ungdom og voksne som holder på å lære seg norsk. Her samler vi bøker med enklere språk og med få særnorske uttrykk. Parallellspråklige utgivelser finner du også her. Lesere som holder på å lære seg norsk, finner ofte en bok som passer i denne kategorien
 4. NOA - Norsk som andrespråk. Andenæs, Ellen. (1984) Norsk som andrespråk - hvilke elever og hva slags lærerutdanning?. Kontaktblada for norsk som fremmedspråk i Norge. Books. Andenæs, Ellen. (1984) Morsmål - mellomspråk - målspråk. Hvordan lærer vi nye språk?. 1984. ISBN 82-02-10072-. Kan jeg få ordene dine, lærer
 5. Språkene som er valgt, er på bakgrunn av språk som snakkes av de fleste av dagens flyktninger. I tillegg er engelsk valgt, med tanke på at noen forhåpentligvis vil kunne ha glede av å benytte seg av det. Noen av de norske ressursene er utarbeidet med tanke på elever som har norsk som sitt andrespråk
 6. Videreutdanning - Norsk som andrespråk; Studiestart for nye studenter høst 2020 - Norsk som andrespråk . Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium . Har du takket ja til studieplassen? Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass

Gjennom studiet i norsk som andrespråk og kulturkunnskap får du bedre innsikt i hvordan du kan arbeide for god språkutvikling hos elevene, hvordan du kan ivareta flerkulturelle perspektiver i undervisningen og bruke klasserommet som en flerkulturell møteplass Lærere som skal ta 15 studiepoeng i norsk som andrespråk kan få innvilget stipend på kr. 58 000, og stipendet kan tilpasses andre antall studiepoeng på samme måte. Det vil ikke gis stipend til å ta videreutdanning utover minimumskravet på til sammen 30 studiepoeng i norsk som andrespråk

NOA : norsk som andrespråk Navn: Universitetet i Oslo. Institutt for lingvistiske og nordiske studier Universitetet i Oslo. Institutt for lingvistiske fag Publisert: Oslo : Novus Omfang: b. ; 20 cm Språk: nno nob Annen klassifikasjon: 439.828 Materialtype: Tidsskrift Kilde for metadata: Norsk periodikafortegnelse (norper. Publisert: 2020-05-15 10:40:39 | Kategori: Den teknologiske skolesekken, Engelsk, Matematikk, Naturfag, Norsk, Norsk som andrespråk, Spesialpedagogikk Les mer NorskPluss Ungdom i grunnleggende norsk for fagfornyelsen gir store muligheter for selvstendig arbeid og dybdelæring Norsk som andrespråk for opplæring av voksne tilbys i to varianter, en for studenter med mindre enn 30 studiepoeng norsk, og en for studenter med 30 studiepoeng eller mer. Norsk som andrespråk for opplæring av voksne, med norsk, er et deltidsstudium på bachelornivå med normert studietid på to semestre Både ansatte og studenter ved NTNU kan opprette møter med opptil 300 deltakere og ansatte kan be om å få 500 i samme møte. Du kan dele innhold i HD-oppløsning med 30 fps og systemlyd. Zoom egner seg godt om du skal invitere eksterne. Zoom fungerer på alle plattformer og det er kun host som trenger å ha NTNU-bruker. Begrensninger i Zoo Andrespråk (N2) defineres som det språket man har lært i tillegg til førstespråket, og som er samfunnets allmenne språk. Määttä og Segested hevder at «språket er det viktigste og mest frekvent anvendte hjelpemiddel når det gjelder å forstå menneskers sykdom og lidelse, og hjelpe, lindre og bidra til velbefinnende» (1, s. 10). Å diskutere sykepleierstudentenes mestring av norsk.

2014 (Norwegian) Doctoral thesis, monograph (Other academic) Abstract [no] Den underliggende grammatiske kompetansen til voksne som lærer norsk som andrespråk er i stor grad skjult for oss, men nye metoder gjør det i dag mulig å undersøke denne kompetansen Norsk som andrespråk for opplæring av voksne tilbys i to varianter, en for studenter med mindre enn 30 studiepoeng norsk, og en for studenter med 30 studiepoeng eller mer. Norsk som andrespråk for opplæring av voksne, uten norsk, er et deltidsstudium på bachelornivå med normert studietid på to semestre

NTNU Open: Anaforiske bindingskonstruksjoneri norsk som

Norsk som andrespråk er ikke et undervisningsfag i grunnskolen og gir derfor ikke undervisningskompetanse. Derimot gir årsenheten deg en unik kompetanse i å undervise elever med et annet morsmål. Emner i årsenheten kvalifiserer også til innpassing i Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo Studenter med norsk som andrespråk En kvalitativ intervjustudie av hvordan studenter med norsk som andrespråk opplever det å studere, med fokus på lese- og begrepsforståelsen. Hanna Vassli Kolltveit Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk Det utdanningsvitenskaplige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Våren 201 søkere som oppfyller krav (2) til faglig fordypning, blir beregnet på de beste emnene på til sammen 40 studiepoeng i norsk som andrespråk der minst 10 studiepoeng er over innføringsnivå og de beste emnene på til sammen 40 studiepoeng fra emnegruppen i lingvistikk eller et annet språkfa

Video: Studiemiljø - Norsk som andrespråk - Bachelor - NTNU

NORSK SOM ANDRESPRÅK - NTNU Trondhei

Nordisk og litteraturvitenskap - bachelor - NTNU

Norsk som andrespråk - Universitetsforlage

Norske ord - YouTubeForedrag? | Nora BEngelsklærere snakker ikke nok engelskForfatter Arve HjelsethAkademisk Skrivesenter ved HSL: Skrivetips | UiT
 • Senor yo te conozco.
 • Skeptisk til forever living.
 • Virkningsgrad pumpe.
 • Kentucky fried chicken västerås.
 • Oslo vann og kloakkvesen.
 • Nord electro.
 • Badekar baby.
 • Nintendo 2ds xl review.
 • Vannpipe smak.
 • Camper by scandic stockholm.
 • Amerikanische immobilien seite.
 • Kirurgisk avdeling kalnes.
 • Augenwurm symptome.
 • Stugor piteå skärgård.
 • Eget vindkraftverk kostnad.
 • Vietnamkrieg usa.
 • Samy molcho video.
 • Hautärzte göppingen.
 • Risvollen bosenter.
 • Barnepiken netflix.
 • Tonfall intonation kreuzworträtsel.
 • Lada granta.
 • Dynastiet 2017 season 2.
 • Uni bremen webmail.
 • Gladio ffxv.
 • Jumping fitness saarbrücken.
 • Reichsapfel heidelberg.
 • Windows xp professional free download full version 32 bit.
 • Fadenwürmer mensch hausmittel.
 • Minecraft voldelig.
 • Australian shepherd zu verschenken.
 • Pangaea definisjon.
 • Teddyhamster züchter.
 • My audi.
 • Mauswiesel anlocken.
 • Sky club leipzig heute.
 • Fe heroes fallen takumi.
 • Winterberg kurzurlaub mit kind.
 • Standard størrelse dynetrekk voksen.
 • Takpendel.
 • Norsk ambassade sveits.